Blogger Widgets

2013. október 29., kedd

Mennyei tűz városa zenelista


Sziasztok!

Cassie szokása megosztani zenelistákat a könyvei megjelenése előtt, most megkaptuk a CoHF-hez tartozót. Ezek olyan zenék, amelyeket a Mennyei tűz városa írása közben hallgatott, és azt írja, a dalszövegek is kapcsolódnak a könyvhöz. 

Ezért is próbálom meg őket nagyjából lefordítani nektek, de mivel dalszövegekről van szó, ez tényleg csak nagyjából lesz. A dalokat pedig linkelem Youtube-ról.A single rose in your garden dwells (Egyetlen szál rózsa a kertedben lakik)Like any rose it’s not itself (Mint ahogy egyik rózsa sem csak maga)It is my love in your garden grows (A szerelmem az, ami a kertedben nő)
but let’s pretend it’s just a rose (De tegyünk úgy, mintha csak egy rózsa lenne)
Well I’m sorry that I love you (Hát sajnálom, hogy szeretlek)
It’s a phase that I’m going through (Ez az időszak, amin most átmegyek)
There is nothing that I can do (Nincs semmi, amit tehetnék)
and I’m sorry that I love you (És sajnálom, hogy szeretlek)
Do not listen to my song (Ne hallgasd a dalomat)
Don’t remember it, don’t sing along (Ne emlékezz rá és ne énekeld velem)
Let’s pretend it’s a work of art (Tegyünk úgy, hogy ez csak művészet)
Let’s pretend it’s not my heart. (Tegyünk úgy, hogy ez nem a szívem.)
The rose will fade when summer’s gone (A rózsa kifakul, ha a nyárnak vége)
The song will fade and I’ll be gone (A dal is elmúlik és én eltűnök)
because my heart is dying too (Mert a szívem is haldoklik)
and it’s all the same to you. (És ez történik veled is.)


Call all your friends (Hívd fel a barátaid)
And tell them you’re never coming back (És mondd el nekik, hogy soha nem térsz vissza)
Cause this is the end  (Mert ez a vége)
Pretend that you want it (Tégy úgy, mintha akarnád)
Don’t react The damage is done  (Ne válaszolj a pusztításra, ami már megtörtént)
The police are coming too slow now (A rendőrség túl lassan jön)
I would have died (Meghalhattam volna)
I would have loved you all my life. (Egész életemben szerethettelek volna)


A többi dalt megtaláljátok a bejegyzés folytatásában!

Just help me through this moment (Csak segíts át ezen a pillanaton)
After everything I told you (Azután, hogy mindent elmondtam neked)
How the weight of their loss is like the weight of the sun. (Hogy az ő veszteségük súlya olyan, mint a Nap súlya)
I see their faces near me, (Látom az arcukat a közelemben)
I hear their voices calling, (Hallom a hangjukat, ami hív)
It was like their lives were over before they begun. (Mintha az életük már oda is lett volna, mielőtt elkezdődhetett)And I’ve heard of pious men (És hallottam jámbor férfiakról)
And I’ve heard of dirty fiends (És hallottam mocskos ördögökről)
But you don’t often hear (De nem gyakran hallasz)
Of us ones in between…(Rólunk, akik a kettő között vagyunk)
And in the darkness I taught myself to hate. (És a sötétségben megtanítottam magam gyűlölni)
But where were you, oh where were you? (De te hol voltál, ó, hol voltál?)
And where the f*** did the sun go? (És hova a francba tűnt a nap?)Have you ever thought about what protects our hearts? (Gondolkoztál már rajta valaha, hogy mi védi a szívünket?
Just a cage of rib bones and other various parts. (Csak egy kis kalicka a bordáinkból és más különböző részekből)
So it’s fairly simple to cut right through the mess, (Szóval elég könnyű egyszerűen átvágni ezen az egész kuszaságon)
And to stop the muscle that makes us confess. (És megállítani az izmot, ami vallomásra késztet)

And we are so fragile, (És olyan törékenyek vagyunk)
And our cracking bones make noise, (És a törő csontjaink hangosak)
And we are just, (És mi csak)
Breakable, breakable, breakable girls and boys. (Törékeny, törékeny, törékeny lányok és fiúk vagyunk)I called today but missed you again (Hívtalak ma, de megint hiányzol)
Today’s the day I go up in flames  (Ma van a napja, hogy lángokban törjek ki)
I sent the money to you, my dear (Elküldtem neked a pénzt, kedvesem)
Today’s the day I burn away (Ma van a napja, hogy elégjek.)
I say baby, babe I’ve loved you a long time (Azt mondom, bébi, már nagyon rég szeretlek.)You are my sweetest downfall (Te vagy a legédesebb bukásom)
I loved you first, I loved you first (Először szerettelek, először szerettelek)
Beneath the stars came fallin’ on our heads (A csillagok alatt, amelyek a fejünkre hullottak)
But they’re just old light, they’re just old light (De csak régi fények, de csak régi fények)The world might end, (A világ véget érhet)
The night might fall. (Lehullhat az éjszaka)
Rain on down and cover us all, (Essen az eső, takarjon be mindannyiunkat)
And drown us with the burdens of our sins. (És árasszon el minket bűneink terhével)
Maybe I’ll look you in the eye, (Talán a szemedbe nézek majd)
Tell you, you don’t wanna die. (Elmondom neked, hogy nem akarsz meghalni)
Maybe I’ll hold my breath and jump right in. (Talán visszatartom majd a lélegzetem, és belevetem magam)And I had a dream (És volt egy álmom)
I stood beneath an orange sky (Egy narancsszínű ég alatt álltam)
With my sister standing by (Mellettem állt a húgom)
I said, “Sister, here is what I know now (Azt mondtam: Húgom, itt van, amit most már tudok)
In your love, my salvation lies.” (A szeretetedben, a megváltó hazugságok.)This scar is a fleck on my porcelain skin (Ez a heg egy pötty a porcelán bőrömön)
Tried to reach deep but you couldn’t get in (Próbáltál mélyre nyúlni, de nem tudtál bejutni)
Now you’re outside me (Most rajtam kívül vagy)
You see all the beauty (Látod az összes szépséget)
Repent all your sin (Bánd meg minden bűnödet)And if you’re in love, then you are the lucky one, (És ha szerelmes vagy, akkor te vagy a szerencsés.)
'Cause most of us are bitter over someone. (Mert a legtöbben keserűek vagyunk valaki miatt.)
Setting fire to our insides for fun, (Fellobbantjuk a belsőnket szórakozásként)
To distract our hearts from ever missing them. (Hogy eltérítsük a szívünket mindentől, ami hiányzott)
But I’m forever missing him. (De ő örökké hiányozni fog.)(Ezért a szövegért nem vállalom a felelősséget, mert számomra egy nagy zagyvaság az egész, de készséggel elismerem, hogy lehet, hogy bennem van a hiba)

Mother remember being so stern with that girl who was with me (Anya, emlékszel milyen komoly voltál azzal a lánnyal, aki velem volt)
Mother remember the blink of an eye when I breathed through your body (Anya, emlékszel a szempillantásra, amikor a te testeden keresztül lélegeztem)
So may the sunrise bring hope where it once was forgotten (Úgyhogy napfelkelte reményt hozhat, ahol már elfelejtették)
Sons are like birds flying upwards over the mountain (A fiúk olyanok, mint a madarak, amelyek a hegyek felett repkednek)

Mother I made it up from the bruise on the floor of this prison (Anya, felépültem a sebekből a börtön padlóján)
Mother I lost it all in the fear of the Lord I was given (Anya, mindent elvesztettem az Úrtól való félelemben, amit kaptam)
Mother forget me now that the creek drank the cradle you sang to (Anya, felejts el most, a patak itta a bölcsőt, amire énekeltél)
So may the sunrise bring hope where it once was forgotten (Úgyhogy napfelkelte reményt hozhat, ahol már elfelejtették)
Sons can be birds taken broken up to the mountain. (A fiúk lehetnek a madarak, amelyeket összetörve vittek a hegyre.)Then lonely lay the day (Magányos nap lesz)
I can’t remember you at all (Amikor egyáltalán nem emlékszem rád)
And it’s not easy to say that day (Nem könnyű kimondani, hogy az a nap)
Has already come and gone (Már el is jött és el is múlt)
And all that remains is a place (És minden, ami megmaradt egy hely)
Where you no longer are (Ahol te már nem vagy többé.)

One day I won’t regret this (Egy nap már nem fogom bánni)
Oh how I want to believe that’s true (Ó, mennyire szeretném hinni, hogy ez igaz)
Once I pick up the parts I broke on you (Egyszer összeszedem a darabkákat, amelyeket miattad törtem el)
I’ll get used to the idea (Kezdem megszokni)
It’s not you. (Hogy nem te vagy az.)Sorrow is my body on the waves (Bánat a testem a hullámokon)
Sorrow is a girl inside my cage (Bánat egy lány a börtönömben)
I live in a city sorrow built (Egy olyan városban élek, amit a bánat épített)
It’s in my honey, it’s in my milk. (Ez van a mézemben, ez van a tejemben.)
It’s only half my heart alone, (Csak a fél szívem egyedül)
On the water, (A vízen)
Cover me in rags and bones, sympathy. (Rongyokkal és csontokkal, együttérzéssel betakar.)
'Cause I don't wanna get over you. (Mert nem akarok túljutni rajtad)
I don’t wanna get over you. (Nem akarok túljutni rajtad.)We’re singing, I believe that lovers should be chained together (Énekelünk, azt hiszem, a szeretőknek összeláncolva kellene lenniük)
And thrown into a fire with their songs and letters (És bedobva a tűzbe a dalaikkal és a leveleikkel)
And left there to burn (És ott hagyva, hogy égjenek.)
Left there to burn in their arrogance (Ott hagyva, hogy égjenek a gőgjükben)
But as for me I’m coming to my final failure (De ami engem illet, én az utolsó hibámhoz értem)
I’ve killed myself with changes trying to make things better (Megöltem magam a változásokkal, amelyekkel jobbá akartam tenni a dolgokat)
But I ended up becoming something other than what I had planned to be (De valami más lett belőlem, mint amit terveztem)
Now I believe that lovers should be draped in flowers (Most úgy hiszem, hogy a szeretőket virágokban kellene burkolni)
And laid entwined together on a bed of clover (És összefonódva lefektetni lóherék ágyára)
And left there to sleep. (És ott hagyni, hadd aludjanak.)
Left there to dream of their happiness. (Ott hagyni, hadd álmodjanak a boldogságukról.)We talk about it all night long (Erről beszélünk egész éjjel)
We define our moral ground (Meghatározzuk az erkölcsi alapunkat)
But when I crawl into your arms (De amikor a karjaidba mászom)
Everything, it comes tumbling down (Minden, összekuszálódik)

Come sail your ships around me (Gyere, vitorlázz a hajóddal körülöttem)
And burn your bridges down (Égesd fel a hídjaid)
We make a little history, baby (Kicsit történelmet írunk, bébi)
Every time you come around (Mindig, amikor itt vagy.)

Your face has fallen sad now (Az arcod most szomorúvá vált)
For you know the time is nigh (Mert tudod, hogy ez alkalommal közel van)
When I must remove your wings (Amikor el kell távolítanom a szárnyaid)
And you, you must try to fly. (És neked, neked meg kell próbálnod repülni.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Rendeljétek meg innen Cassie könyveit!

Blogger Widgets